Enhedscirkel


I et koordinatsystem omtales cirklen med centrum i (0, 0) og radius 1 som koordinatsystemets enhedscirkel. Denne cirkel har betydning, når man vil udvide trigonometrien til også at omfatte vinkler, der er større end 90°.