Eksponentiel notation


Når et tal skrives som produkt af et tal mellem 1 og 10 og en potens af 10, siges tallet at være skrevet med eksponentiel notation.

Eksempler

127,3 skrives 1,273 · 102

0,0000561 skrives 5,61 · 10–5

Betegnelsen „videnskabelig skrivemåde“ ses også (efter engelsk: Scientific notation).