Eksponent


I potensen an kaldes tallet n for eksponenten – evt. potenseksponenten.

Se rodeksponent.