Eksakte tal


En del tal kan ikke angives præcist med vor normale decimalskrivemåde. Det gælder brøker, der kan omskrives til et uendeligt decimaltal (fx tallet \(\frac{1}{3}\)).

Det gælder også alle irrationale tal som fx tallet π (pi) og de kvadratrødder, der ikke er rationale tal (fx \(\sqrt{2}\)).

Når vi skal regne med disse tal, må vi ofte bruge tilnærmede værdier, fx

\(\frac{1}{3} \approx 0,333\)

\(\pi \approx 3,14159\)

\(\sqrt{2} \approx 1,4142\)

Hvis man i stedet for tilnærmelser skriver tallene som \(\frac{1}{3}\) (eller \(0,\overline{3}\) – se evt. uendeligt decimaltal), π og \(\sqrt{2}\), siger man, at tallene er angivet som eksakte tal.