Datasæt


I forbindelse med deksriptiv statistik bruges ordet datasæt af og til om observationssættet.