Drejning


En drejning er en metode til at flytte en figur: Man udvælger et bestemt punkt O (drejningscentrum eller omdrejningspunkt) og en bestemt vinkel v° (drejningsvinklen). Desuden skal man beslutte, om man vil dreje med uret eller mod uret. Figuren drejes

nu v° omkring punktet O i den ønskede retning. Den drejede figur er kongruent med den oprindelige figur, men den ligger et andet sted i planen.

Eksempel

Figuren F drejes 32° mod uret om punktet O.

Derved flyttes den over i figuren F1.

Drejningsretningen kan angives som et fortegn på drejningsvinklen, således at vinklen regnes positiv, når man drejer mod uret og negativ, når man drejer med uret.