Division


Division er den modsatte regningsart til multiplikation.

Man kan indføre divisionen a : b (a divideret med b) ved hjælp af multiplikation på denne måde:

a : b = c hvis og kun hvis c · b = a

 

Eksempeler

27 : 3 = 9 fordi 9 · 3 = 27

 

8 : 1,25 = 6,4 fordi 6,4 · 1,25 = 8

Dette går også under navnet divisionsprøven, fordi det kan bruges til at efterprøve, om en division er udført rigtigt. I udregningen a : b = c kaldes tallet a for dividend, tallet b kaldes divisor, og tallet c kaldes kvotient. I det første eksempel er tallet 27 altså dividend, tallet 3 er divisor, og tallet 9 er kvotient.

Hvis divisionen ikke går op, får man en rest. Hvis man dividerer fx 38 med 5, gælder der:

38 = 7 · 5 + 3

Tallet 3 er her en rest ved division af 38 med 5. Man kunne også skrive 38 på denne måde:

38 = 6 · 5 + 8

Det betyder, at 8 også er en rest ved division af 38 med 5. Der findes altså mange mulige rester, når man dividerer 38 med 5, men der er kun én rest r, der opfylder 0 ≤ r  < 5. Denne rest (som her er tallet 3) kaldes den principale rest ved division af 38 med 5. Hvis den principale rest ved en division er 0, siges divisionen at gå op.