Disjunkte mængder


To (eller flere) mængder kaldes disjunkte, hvis deres fællesmængde er den tomme mængde.