Deskriptiv statistik


Deskriptiv statistik kaldes også „beskrivende statistik“, da det er den del af statistikken, der tager sig af at ordne og beskrive store datamængder. Formålet med deskriptiv statistik er dels at få overblik over fx et stort talmateriale og dels at muliggøre sammenligninger af observationssæt af forskellig størrelse.

Det er også en opgave for den deskriptive statistik at fastlægge forskellige statistiske deskriptorer, dvs. tal, som på forskellig måde fortæller noget om det pågældende observationssæt, fx middeltal.