Delmængde


En mængde A er en delmængde af en mængde B, hvis alle A’s elementer også er elementer i B. At A er en delmængde af B skrives: A ⊆ B.

Det betyder, at enhver mængde er en delmængde af sig selv. De to mængder A og B kan altså være ens (være samme mængde).

Hvis A ⊆ B, og der derudover findes flere elementer i B end i A, kalder man A en ægte delmængde af B og skriver A ⊂ B.