Definition


Ved en definition i matematik forklares betydningen af et nyt ord eller begreb ved hjælp af allerede kendte ord eller begreber. Man kan fx definere et parallelogram på denne måde:

Et parallelogram er en firkant, hvori de modstående sider er parallelle.

Denne definition indfører ordet parallelogram. For at kunne forstå den skal man vide, hvad en firkant er, hvad modstående sider i en firkant er, og hvad det vil sige, at to sider (eller linjer) er parallelle.

Definitionerne giver forklaringer på, hvilke egenskaber der tillægges de nye begreber. Hvis man ikke kender de faglige begrebers definitioner og dermed ved, hvad ordene betyder, er det derfor vanskeligt at forstå de regler eller sætninger, man kan udlede om dem.