Decimaltal


Et decimaltal betyder egentlig blot et tal skrevet i 10-talssystemet. I daglig tale er decimaltal imidlertid betegnelse for ikke-hele tal, der skrives ved hjælp af et såkaldt decimaladskillelsestegn som fx kommaet i tallet 34,275 (i Danmark bruger man et komma, i engelsktalende lande bruges et punktum).

Når et tal er skrevet som et decimaltal, kaldes cifrene efter kommaet for decimaler. Tallet 34,275 er derfor et tal angivet med 3 decimaler. Første decimal (2) er tiendedele, anden (7) er hundrededele og tredje (5) er tusindedele. Der gælder altså:

\(34,275 = 34 + \frac{2}{10} + \frac{7}{100} + \frac{5}{1000}\)

Decimaltal kaldes også – i daglig tale – for „kommatal“. Decimaltal kan deles i endelige decimaltal og uendelige decimaltal.