Cylinder


Ved en cylinder forstås sædvanligvis en rumlig figur med cirkulære endeflader, der står vinkelret på cylinderens krumme side som på figuren.

Rumfanget V af en cylinder er:

V = π · r2 · h

hvor r er bundfladens radius og h er cylinderens højde.

Arealet af cylinderens krumme overflade er:

Akrum = 2π · r · h

 Cylinderens totale overfladeareal er:

Atotal = 2π · r · h + 2π · r2