Cirkeldiagram


Et cirkeldiagram er en metode til grafisk illustration af en rocentfordeling. Diagrammet er et fordelingsdiagram, dvs. det skal give et hurtigt overblik over, hvordan fx uddannelse er procentvis fordelt på befolkningen.

Eksempel

Nedenstående tabel viser, hvor mange procent af den danske befolkning som i 2001 højst havde fuldført 1.- 8. klasse, 9.- 10. klasse osv.:

1.- 8. klasse eller  uoplyst
 9.- 10. klasse
 Gymnasium, HF  eller studenterkursus
 HHX eller HTX
 28,2%  47,3%  19,0%  5,5%

Fordelingen kan illustreres med dette cirkeldiagram: