Cirkelafsnit


  

En del af en cirkelskive, der begrænses af en korde og en cirkelbue, kaldes et cirkelafsnit.