Ciffer


Tegnene (og tallene) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 kaldes cifre. Alle vores tal kan skrives ved hjælp af disse 10 cifre.

Se positionssystem.