Centrum


Det punkt i en cirkelskive, der ligger lige langt fra alle punkterne på periferien, kaldes cirklens centrum.

Tilsvarende kaldes det punkt i en kugle, der ligger lige langt fra alle punkter på kuglens overflade for kuglens centrum. 

Se cirkel.