Centervinkel


En centervinkel er en vinkel, der har vinkelspidsen placeret i en cirkels centrum.

En centervinkels ben afgrænser en bue, som er en del af cirkelperiferien. Man siger, at centervinklen „spænder over“ denne bue. Om gradmålet for en centervinkel gælder:

En centervinkel har samme gradmål som den bue, den spænder over.

Se også cirkelbue.