Blandet tal


Et blandet tal er et tal som fx 3\(\frac{2}{5}\) , der består af en heltalsdel (3) og en brøkdel (\(\frac{2}{5}\)). Skrivemåden indeholder et underforstået plustegn, så 3\(\frac{2}{5}\) betyder 3+\(\frac{2}{5}\).

Et blandet tal kan derfor omskrives til en uægte brøk:

3\(\frac{2}{5}\) = 3+\(\frac{2}{5}\) = \(\frac{3•5}{5}\) + \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{3•5+2}{5}\) = \(\frac{17}{5}\)

Tilsvarende kan en uægte brøk omskrives til et blandet tal.