Bevis


Et matematisk bevis er en begrundelse for en matematisk sætning, dvs. det er en forklaring på, hvorfor sætningen gælder.

Eksempel

Sætningen „Topvinkler er lige store“ kan fx bevises på denne måde:

Vi skal bevise, at ∠u = ∠v.

Da l er en ret linje, gælder ∠u + ∠w = 180°.

Heraf følger, at u = 180° – ∠w.

Da også m er en ret linje, gælder ∠v + ∠w = 180°.

Heraf følger, at ∠v = 180° – ∠w.

Da ∠u og ∠v således begge er lig med 180° – ∠w,

er de lige store – hvilket skulle bevises.