Betydende cifre


Når man måler ting – fx længden af en fodboldbane – er der en vis måleusikkerhed. Længden kan derfor kun gives med en begrænset nøjagtighed. Nøjagtigheden angives ved antallet af betydende cifre. De betydende cifre i et tal tælles fra det første ciffer, som ikke er 0, når man læser tallet fra venstre.

Eksempler

1. Tallet 0,004150 har fire betydende cifre.

2. Tallet 564,00 har fem betydende cifre.

3. Tallet 7,3 · 104 har to betydende cifre.

Det er antallet af betydende cifre, der er afgørende for målingens nøjagtighed. Antallet af decimaler fortæller sjældent noget om tallets nøjagtighed. Antallet af decimaler kan ændres ved at skifte måleenhed – det kan antallet af betydende cifre ikke.

Eksempel

Hvis man måler en afstand til 2,14 m, er der tre betydende cifre og to decimaler. Hvis man angiver resultatet som 214 cm, er der stadig tre betydende cifre – men ingen decimaler. Begge målinger er lige nøjagtige, selv om antallet af decimaler ikke er det samme.