Beskrivende statistik


Det samme som deskriptiv statistik.