Begyndelsespunkt


I et koordinatsystem kaldes punktet med koordinatsættet (0,0) for koordinatsystemets begyndelsespunkt.