Associative lov


Den associative lov er en betegnelse for en regel, som en regningsart kan opfylde, når der kan „byttes om“ på rækkefølgen af udregningerne som vist herunder.

Den associative lov for addition:

(a + b) + c = a + (b + c)

Den associative lov for multiplikation:

(a · b) · c = a · (b · c)

Den associative lov gælder ikke for fx subtraktion, da (a b) – c a – (b c).