Areal


Ordet areal kan på dansk kaldes „fladeindhold“. Det dækker altså over, hvor meget en flade „fylder“. Måleenheder for areal er fx m2, cm2, hektar. Arealformler for forskellige figurer (trekanter, cirkler osv.) findes under de tilsvarende opslagsord.