Andengradspolynomium


Det samme som en andengradsfunktion. Ordet andengradspolynomium bruges også om selve udtrykket ax2+ bx + c.

Se polynomium.