Andengradsfunktion


Andengradsfunktioner er funktioner som disse:

f(x) = x2 + 2x – 5

g(x) = – \(\frac{1}{2}\)x2 + 4

h(x) = 3x2 – 8x

Generelt kaldes en funktion af formen f(x) = ax2 + bx + c for en andengradsfunktion. Her er a, b og c tal, vi kender, og a ≠ 0.

Man bruger også ordet andengradspolynomium.

Se polynomium.

Grafen for en andengradsfunktion er en parabel.

På figuren ses parablerne med ligningerne:

y = x2 og y = – x2 + x + 3\(\frac{1}{2}\)

Se parabel og andengradsligning.