Andenakse


I et koordinatsystem i planen er andenaksen den lodrette akse. Den kaldes også y-akse eller ordinatakse.

Se koordinatsystem.