Analytisk geometri


Med analytisk geometri menes geometri, der foregår i et koordinatsystem, så man fx kan finde skæringspunkter mellem linjer ved at regne på deres ligninger i stedet for at tegne. Analytisk geometri kaldes derfor også nogle gange for koordinatgeometri.