Algoritme


En algoritme er en beskrivelse af en fremgangsmåde, som entydigt fortæller, hvordan man løser en given opgave. Man kan fx have en algoritme for, hvordan man multiplicerer to tal.