Akse


En akse (eller en orienteret akse) er en ret linje, hvor der er valgt et nulpunkt, en længdeenhed og en retning (angivet ved en pil). Når længdeenheden og retningen er bestemt, kan man afsætte tal på aksen:

 

Den halvdel af aksen, hvor de positive tal skrives, kaldes den positive halvakse. Den anden halvdel kaldes den negative halvakse.

På en akse er ethvert punkt fastlagt ved et reelt tal:

  • punktets afstand til 0, hvis det ligger på den positive halvakse.
  • minus afstanden til 0, hvis det ligger på den negative halvakse.

Tilsvarende vil der til ethvert reelt tal svare et punkt på aksen.

På figuren er punktet A bestemt ved tallet 4, og det punkt, der hører til tallet \(–3\frac{1}{2}\), er punktet B.