Afstand


I matematik bruges ordet afstand altid om den mindst mulige afstand. Det betyder fx, at afstanden fra et punkt P til en linje l er længden af det linjestykke, der går gennem P og står vinkelret på linjen l.