Afrunding


Når man regner med fx en lommeregner, vil resultatet af udregningerne blive vist med det antal cifre, der kan vises i lommeregnerens display. I virkeligheden er det ofte rimeligt at angive et mindre antal cifre. Når man fx regner på noget, der har med penge at gøre, vil det være almindeligt at angive resultatet med 2 decimaler – selv om selve udregningerne foretages med alle de cifre, lommeregneren kan regne med. Der er nogle regler for, hvordan man afrunder til 2 decimaler:

  • Hvis decimal nr. 3 er 5 eller derover, forhøjes decimal nr. 2 med 1, og resten af decimalerne slettes.
  • Hvis decimal nr. 3 er 4 eller derunder, beholdes de første 2 decimaler, som de er, og resten af decimalerne slettes.

Hvis der forhøjes, kan det „smitte af“ på cifrene til venstre for decimal nr. 2, som det fremgår af eksemplerne herunder.

Eksempler

Hvis der afrundes til 2 decimaler, vil

  • tallet 34,52567 blive afrundet til 34,53
  • tallet 34,52467 blive afrundet til 34,52
  • tallet 34,59567 blive afrundet til 34,60
  • tallet 34,99567 blive afrundet til 35,00