Afhængig variabel


Hvis man har en funktion som fx y = 2x + 5, kaldes y den afhængige variabel, mens x kaldes den uafhængige variabel.