Afdrag


Når man betaler en gæld tilbage over fx nogle måneder, vil nogle af de penge, man betaler hver måned, være renter, og resten vil være afdrag. Renterne betaler man for at få lov til at låne pengene, mens afdraget er penge, som trækkes fra restgælden, så man nu skylder mindre end før. Renter og afdrag kaldes tilsammen ydelsen.