Additionsprincippet


I et enten-eller-valg står man over for en række delvalg. I hvert delvalg er der et antal valgmuligheder. Når man skal finde det antal valgmuligheder, der er for det samlede sammensatte valg, skal man ved et enten-eller-valg addere de enkelte valgmuligheder fra delvalgene. Dette kaldes derfor additionsprincippet.

Se eksempler under enten-eller-valg.