Addition


Fagudtryk for regningsarten „plus“. Når vi til daglig siger, at vi „lægger tal sammen“, vil matematikere måske sige, at de „adderer tal“ eller „foretager en addition“.