Addend


En addend er et tal, der indgår, når man lægger tal sammen, dvs. tal som indgår i en addition. I fx additionen 2 + 4 + 56 er tallene 2, 4 og 56 addender.

Når man udregner fx 2 + 4, får man samme resultat, som hvis man udregner 4 + 2. Man siger, at „i en sum er addendernes orden ligegyldig“. I det matematiske fagsprog siger man, at den kommutative lov gælder for addition:

a + b = b + a