Acceleration


Acceleration betyder hastighedsændring, og er derfor et mål for, hvor meget hastigheden ændres pr. tidsenhed. En måleenhed for acceleration er m/s2 (meter pr. sekund i anden).