Svenskerkrigene


En række krige mellem Sverige og Danmark. I Margrethe 1.’s tid
blev sammenslutningen af de tre nordiske riger: Kalmarunionen
skabt. Svenskerne kæmpede gang på gang for at komme ud af
unionen. Disse krige fandt sted i perioden 1397-1523. Derefter
handlede krigene mest om herredømmet i Skåne, Halland og
Blekinge og i Østersøen. Det var i tiden 1533-1613 (Grevens fejde,
Den nordiske Syvårskrig, Kalmarkrigen). Herefter fulgte en
periode med svenske erob-ringskrige, som også ramte Danmark
. Det er især krigene 1643-1645 (Torstenssonkrigen) og 1657-1660
(Karl Gustav-krigene), vi kalder Svenskekrigene. Danmark har
aldrig været så tæt på at blive udslettet som under den sidste af
disse krige. Senere blev der med mellemrum ført flere andre krige
mellem ærkefjenderne i perioden fra 1675 til 1720 (Skånske krig
og Store nordiske Krig). 
    Under Englandskrigene kom Danmark og Sverige til at stå på
hver sin side. Det førte til en kort krig i 1808-1809. Siden har der
været fred mellem de to brodernationer. Frem til 1809 har Danmark i
alt ført krig med Sverige i 134 år.