Solvognen


Bronzeskulptur fra ca. 1200 f.v.t. Ca. 60 cm lang. Solvognen forestiller
Solen, som trækkes på en vogn af en hest. Hele figuren er anbragt på
seks hjul. Solskiven er guldbelagt på den ene side. Hesten er et af de
første eksempler, vi kender i Danmark på „rumlig“ skulptur. Manke og
hovedtøj er fint ornamenteret, mens solskiven viser bronzealderens
karakteristiske spiral-udsmykning. 
    Solvognen blev fundet i Trundholm Mose på Nordvestsjælland i
1902. Den er enestående, men man kender den hestetrukne sol fra
helleristninger. Man forestiller sig, at det er en afbildning af en
optogsvogn, som har eksisteret i fuld størrelse. Den må have været
anvendt ved tilbedelse af Solen som gud. 
    Omstændighederne ved fundet viser, at figuren oprindeligt er
blevet ofret og henlagt på en moseflade.