Parlamentarisme


Det princip, at en statsminister og en regering ikke må have et flertal
imod sig i Folketinget. Hvis det sker, skal der udskrives valg, eller
statsministeren må gå af. Hverken regent eller statsminister kan
nægte at underskrive love, som flertallet i Folketinget har vedtaget. 
    Parlamentarismen blev gennemført i Danmark i 1901 ved
Systemskiftet, men blev først skrevet ind i Grundloven i 1953. 
    Indtil 1901 bestemte regenten altså, hvem der skulle være
statsminister uden at tage hensyn til, om denne person havde flertal i
folketinget. Efter systemskiftet må regenten ikke blande sig i politik.
Systemskiftet kom efter en 30 år lang forfatningskamp mellem
Folketingets flertal af Venstre/Socialdemokratiet og Landstingets
flertal af Højre.

Læs også: