Hedeby


I vikingetiden var Hedeby nordens største og vigtigste handelsby.
Hedeby lå ved den senere Slesvig by. Byen var centrum for handelen
i Vesteuropa. Omkring 850 fik Ansgar tilladelse til at bygge den
første kirke ved Hedeby. I 900-t. blev byen befæstet med en vold.
Hedeby blev ødelagt flere gange i midten af 1000-t., og handlen
flyttede til Slesvig by.