Grundloven


I en grundlov skriver man de vigtigste regler for, hvordan et lands
styreform (forfatningen) skal være, og hvilke pligter og rettigheder
landets befolkning har. Grundloven er det fundament, som alle andre
love bygger på. I 1849 blev Danmarks første grundlov underskrevet
af Frederik 7. 
    Det er vanskeligt at ændre i Grundloven. Det kræver et stort flertal
og gentagne afstemninger med valg ind imellem. Danmarks Riges
Grundlov er dog blevet revideret nogle gange: 1855, 1863, 1915 og
senest i 1953, da dronning Margrethe 2. blev gjort arveberettiget
til den danske trone. 
    I årene efter årtusindskiftet er det igen kommet på tale at ændre
Grundloven. Det sker på baggrund af globaliseringen, og fordi
Danmark er blevet medlem af store internationale organisationer som
EU. Der er fx mange, som ønsker, at menneskerettighederne skal
indskrives i Grundloven.