Frederik 4.


1671-1730. Dansk konge 1699-1730. Søn af kong Christian 5.
og dronning Charlotte Amalie. Gift med Louise af Mecklenburg-
Güstrow og samtidig gift – til venstre hånd – med Elisabeth
Vieregg. Senere elskerinde: Anna Sophie Reventlow, som han
også blev gift med.
    Førte to krige mod Sverige: en ganske kort i 1699 og senere „Den
store Nordiske Krig“ 1709-1720. Det var i denne krig, at
Tordenskjold blev tidens store søhelt. Målet var at vinde de tabte
landsdele Skåne, Halland og Blekinge tilbage. Det lykkedes ikke. 
    Kong Frederik blev tilhænger af den fromme, lutherske
trosretning pietismen. Han støttede bl.a. Hans Egedes missionsrejse
til Grønland. For at uddanne fattige folks børn (bl.a. til gode soldater)
lod han 240 skoler opføre ud over hele landet – de såkaldte
„rytterskoler“. Han grundlagde desuden en række beskyttede boliger
– „hospitaler“ – for ældre, udtjente folk, og han fik mange godsejere
til at gøre det samme på deres godser.