Berettermodellen


I næsten alle fortællinger er der en handling med en konflikt.
Konflikt betyder sammenstød eller uoverensstemmelse. Det kan være mellem mennesker og deres holdninger, mellem det enkelte menneske og samfundets normer eller mellem modstridende følelser i det enkelte menneske. Nogle gange løses konflikten, andre gange ikke. Dog siger forfatterens valg af konflikt ofte noget om hans hensigt med historien.

Forfattere vælger ofte den såkaldte berettermodel til at opbygge konflikten og forøge spændingen.

Berettermodellen består af:

1. Anslaget,
… som er historiens begyndelse. Her skal konflikten præsenteres på en måde, så læseren eller tilskueren bliver interesseret. I en film kan det fx være ved at anvende panorering, hvor kameraet bevæger sig fra en side til en anden hen over et landskab til det sted, hvor handlingen foregår.

2. Præsentationen,
… hvor personerne præsenteres, og hvor man får noget at vide om deres baggrund.

3. Uddybningen,
… som går tættere på konflikten og motiverne bag bogen eller filmen.

4. Point of no return,
… hvor der ingen vej er tilbage og konflikten er uundgåelig.

5. Konfliktoptrapningen,
… hvor konflikten forstærkes og spændingen stiger.

6. Klimaks,
… hvor konflikten oftest bliver løst.

7. Udtoning,
… hvor læseren eller tilskueren undertiden får et indblik i, hvad der sker bagefter.