Bogstavrim


Bogstavrim kaldes også allitteration (af latin: littera = bogstav).
Bogstavrim betyder, at flere ord efter hinanden begynder med samme bogstav eller samme lyd og har tryk på samme stavelse.

Bogstavrim indgår i mange talemåder, faste vendinger og slogans.
„Det gik over stok og sten, for de skulle gerne hjem, før uvejret brød løs.“
Talemåde

Ved at gentage det samme bogstav eller den samme lyd opnår man en særlig rytmisk og lydlig effekt, som forstærker det, man vil beskrive. Budskabet i talemåden fyrre, fed og færdig er klart nok og tydeligere i sin korte form end i den længere sætning, som siger det samme: „Når man er blevet fyrre år gammel og lettere overvægtig, ser ens muligheder på arbejdsmarkedet og på cafeerne ikke så lyse ud.“