Vikingeborge


I 1936 afslørede en udgravning ved Slagelse et kæmpemæssigt
anlæg, som viste sig at være en ringborg fra vikingetiden.
Diameteren var 136 m, og der var spor efter 16 huse anbragt i
karreer fire og fire. Uden for ringvolden lå 15 andre huse. 
    I tiden derefter er der fundet tilsvarende vikingeborge ved
Odense, Hobro (Fyrkat) og ved Aggersborg ved Limfjorden. De er
alle bygget år 980-981. Aggersborg er langt den største med 240 m
i tværmål og 48 huse. Der ligger sandsynligvis en lignende borg
under den skånske by Trelleborg. 
    Man har tolket fundene som vikingekaserner, men endnu er der
ingen sikre forklaringer på de store anlæg. Der er dog enighed om, at
der må have stået en stærk kongemagt bag opførelsen af de store
anlæg. Andre forklaringer er, at vikingeborgene har fungeret som
kongsgårde og som vigtige støttepunkter for kongemagten, der
prøvede at skabe en samlet stat.