Valdemar 2. sejr


1170-1241. Dansk konge 1202-1241. Søn af Valdemar den Store og
Sofie af Rusland.
Gift med 1. Dagmar af Bøhmen og 2. Berengaria (Bengerd) af Portugal. 
    Valdemar Sejr førte en hær til Estland på en slags korstog, som
mere havde karakter af et erobringstogt (se Dannebrog). Efter en jagt
på Lyø blev han kidnappet sammen med sin søn prins Valdemar af
den tyske ridder Henrik den Sorte. Danmark måtte betale kolossale
løsepenge for at få kongen hjem. Valdemar blev slået ved
Bornhøved under sit hævntogt, og han måtte opgive alle tidligere
erobringer. 
    Det var under Valdemar Sejr, at Jyske Lov blev nedskrevet. Den
indledes med de kendte ord „Med lov skal land bygges“.