Trediveårskrigen


1618-1648. Efter Reformationen var der et meget anstrengt forhold
mellem lutheranere og katolikker i hele Europa. Spændingerne var
størst i Prag. Fra Prag udviklede det sig til en europæisk storkrig.
Efterhånden blev mange andre interesser end de religiøse inddraget,
og flere og flere lande gik i krig. Christian 4. forsøgte sig en tid som
leder af de nordiske lutherske styrker, men led et nederlag og måtte
trække sig ud. I stedet trådte den svenske konge Gustav 2. Adolf ind
i krigen. Svenskerne havde i begyndelsen stor succes i krigen mod
katolikkerne, men i slaget ved Lützen i 1632 blev den svenske
konge dræbt. Svenskerne vandt ganske vist slaget, men i tiden
derefter led de svenske tropper nederlag. 
    Krigen blev mere og mere brutal og rå. Hele Centraleuropa var en
slagmark. I 1648 satte europæiske statsmænd sig sammen og
udfærdigede historiens første mellemfolkelige fredstraktat:
Den Westfalske Fred.